stock-photo-two-business-partners-signing-a-document-96276791-150x150 Aitame klientidel vormistada kõiki kauba transpordiga seotud dokumente:

 • mereveo dokumendid (BL – Bill of Lading, Waybill, jne.);
 • raudteeveo dokumendid (RWB – Railwaybill);
 • lennutranspordi dokumendid (AWB – Airwaybill);
 • kaupade tollivormistus nii Eestis kui üle maailma (tollideklaratsioon, transiitdeklaratsioon, tolliväärtuse deklaratsioon, jne.);
 • ühenduse tollistaatust tõendav deklaratsioon (T2L);
 • Intrastat aruannete vormistus;
 • kaupade transpordikindlustus;
 • päritolu dokumendid (Certificate of Origin);
 • sooduspäritolu tõendid (EUR1 ja A.TR);
 • fumigeerimine ja vastavate sertifikaatide väljastamine;
 • kaubaga seotud dokumendid (fütosertifikaat, fumigeerimise tõend, jne.);
 • kauba ülevaatus ja ülevaatus akti vormistamine (survey teenus).

Küsige lisainfot või hinnapakkumist.