DSC_0017 Eriveod ja ülegabariitsete kaupade transport:

 • raskete- ja ülegabariitsete kaupade mereveo organiseerimine;
 • laevade prahtimine erivedudeks;
 • dokumentide vormistamine;
 • raskete- ja ülegabariitsete kaupade UKSEST / UKSENI transport;
 • jahi, purjeka, paadi ja kaatri transport;
 • vajadusel veolubade vormistamine;
 • marsruudiuuringud;
 • liiklustakistuste ajutine eemaldamine;
 • saateauto teenused;
 • laadimis- ja lossimisoperatsioonid;
 • kaupade vaheladustamine;
 • kaupade kindlustamine transpordi ajaks.

hINNAPÄRING